ระบบไม้กั้นรถยนต์ EASY PASS

หมู่บ้าน NOBLE GEO RAMA 5