ระบบไม้กั้นรถยนต์ MANUAL

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

วิดีโอตัวอย่าง