ระบบไม้กั้นรถยนต์ EASY PASS

บ้านวิภาวี คอนโดมิเนียม

วิดีโอตัวอย่าง