ระบบไม้กั้นรถยนต์ กล้องอ่านป้ายทะเบียน LPR

บริษัท ชัยชาญการช่าง จำกัด

วิดีโอตัวอย่าง