ระบบไม้กั้นรถยนต์ กล้องอ่านป้ายทะเบียน LPR

การไฟฟ้านครหลวง งามวงศ์วาน 

วิดีโอตัวอย่างโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียน