ระบบไม้กั้นรถยนต์ + ตู้จ่ายสลิปอัตโนมัติ

เวิ้งโบราณ เอกมัย