ระบบไม้กั้นรถยนต์ EASY PASS

หมู่บ้านเฌอ พุทธบูชา

วิดีโอตัวอย่าง